Đề xuất mới của chính phủ về giảm thuế VAT, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm thuế để phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Chính sách này tưởng chừng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhưng khi đưa vào áp dụng, quy định này lại gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Do đó, mới đây, Chính phủ đã đưa ra dự thảo sửa đổi nghị định này nhằm tháo gỡ những khúc mắc của doanh nghiệp.

CityLaw xin gửi tới quý khách hàng Đề xuất mới của Chính phủ về giảm thuế VAT, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Hiện nay, theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì mới được áp dụng thuế suất 8%.

Tuy nhiên, thực tế áp dụng cho thấy, nhiều doanh nghiệp có rất nhiều mặt hàng chịu thuế thì phải lập các hoá đơn riêng. Việc này đã khiến doanh nghiệp bị “đội lên rất nhiều chi phí” như: Thời gian của kế toán, sử dụng hoá đơn, nâng cấp, sửa đổi phần mềm hoá đơn, kế toán kèm theo nhận lực… Cụ thể đối với cùng một khách hàng, thay vì lập 1 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải lập 2 hóa đơn: 1 hóa đơn ghi thuế 8% và 1 hóa đơn ghi các thuế suất khác (5%, 10%).

Ngoài ra, trên các mẫu hoá đơn của doanh nghiệp, phần thuế suất được thể hiện theo dạng cột nên hoàn toàn có thể lập nhiều mức thuế khác nhau trên cùng một hoá đơn.

Qua nghiên cứu, rà soát, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP như sau:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh bán hoàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc mức tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này”.

Theo đó, để giảm thiểu chi phí dư thừa cho doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian của kế toán… Chính phủ đã đề xuất cho phép các cơ sở kinh doanh được xuất hoá đơn với các mức thuế GTGT khác nhau. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải ghi rõ thuế suất được áp dụng (0%, 5%, 8% hay 10%) hoặc mức tỷ lệ % tính thuế GTGT được giảm của từng loại hàng hoá, dịch vụ.

Về hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính trình có hiệu lực từ ngày ký. Đồng thời, quy định điều khoản xử lý hồi tố cho các trường hợp không lập hóa đơn riêng từ ngày 1/2/2022 đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT như sau:

“Trường hợp từ ngày 1/2/2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đã thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định này thì không phải điều chỉnh lại hóa đơn và không bị xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn”.

Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua thì các doanh nghiệp được phép xuất một hoá đơn cho nhiều mặt hàng nhưng phải ghi rõ mức thuế suất. Đồng thời, những hoá đơn đã xuất trước đó thì không phải điều chỉnh lại cũng như sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá đơn.

Liên hệ

093.123.9398