ĐỘ TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ 1/1/2021

Độ tuổi nghỉ hưu là một trong những quy định mới của Bộ luật lao động năm 2019 nhận được nhiều sự quan tâm từ người lao động. Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động hiện được quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 và được hướng dẫn tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu (có hiệu lực từ 1/1/2021)

CITYLAW xin gửi tới quý khách hàng quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 1/1/2021 như sau:

Trước hết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035. Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam Lao động nữ
Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu
2021 60 tuổi 3 tháng 2021 55 tuổi 4 tháng
2022 60 tuổi 6 tháng 2022 55 tuổi 8 tháng
2023 60 tuổi 9 tháng 2023 56 tuổi
2024 61 tuổi 2024 56 tuổi 4 tháng
2025 61 tuổi 3 tháng 2025 56 tuổi 8 tháng
2026 61 tuổi 6 tháng 2026 57 tuổi
2027 61 tuổi 9 tháng 2027 57 tuổi 4 tháng
Từ năm 2028 trở đi 62 tuổi 2028 57 tuổi 8 tháng
2029 58 tuổi
2030 58 tuổi 4 tháng
2031 58 tuổi 8 tháng
2032 59 tuổi
2033 59 tuổi 4 tháng
2034 59 tuổi 8 tháng
Từ năm 2035 trở đi 60 tuổi

Bên cạnh đó, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn hoặc tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường trong một số trường hợp nhất định theo quy định tại Khoản 3 Điều 169 Bộ luật lao động 2019 Điều 5, 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Thứ nhất, các trường hợp người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP tại thời điểm nghỉ hưu, bao gồm:

+ Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

+ Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

+ Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

Thứ hai, các trường hợp người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại Điều 4 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP tại thời điểm nghỉ hưu bao gồm người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt.

Để được tư vấn chi tiết hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới CITYLAW  – Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ Quý khách!

CITYLAW VIET NAM CO., LTDLY NGUYEN (Ms) / Lawyer – Manager

 

♦ 093 123 9396 – 093 177 9398

♦ ls.lynguyen@citylaw.vn

♦ 209 Giang Vo, Cat Linh, Dong Da, Ha Noi

♦ https://citylaw.vn

093.123.9398