MỘT SỐ LƯU Ý KHI HOÀN THUẾ VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 8/3/2021. Để thực hiện thống nhất những quy định mới của Thông tư số 06/2021/TT-BTC , Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 969/TCHQ-TXNK, trong đó quy định một số nội dung liên quan đến thủ tục hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tự hào là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, CITYLAW xin gửi tới Quý khách hàng thông tin Một số lưu ý khi hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

Đối với trình tự, thủ tục hoàn thuế, theo quy định tại điểm c.2 khoản 3 Điều 12 Thông tư số 06/2021/TT-BTC, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố lưu ý các nội dung sau:

1. Đối tượng áp dụng

 • Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ;
 • Người nộp thuế đồng thời nộp thuế nhập khẩu theo tờ khai hải quan và nộp thuế nhập khẩu theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan (cơ quan hải quan ấn định thuế và cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu là hai đơn vị khác nhau).

2. Trình tự thực hiện:

2.1. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn thực hiện:

 • Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế;
 • Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (nếu hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế);
 • Kết thúc kiểm tra cần kết luận riêng về số tiền thuế đủ điều kiện hoàn thuế theo tờ khai hải quan và số tiền thuế đủ điều kiện hoàn thuế theo quyết định ấn định thuế;
 • Thực hiện ban hành quyết định hoàn thuế đối với số tiền thuế người nộp thuế đã nộp theo tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu;
 • Làm văn bản (ghi rõ tên doanh nghiệp, địa chỉ, mã số thuế, loại thuế, số tiền thuế đề nghị cơ quan hải quan đã ấn định thuế để hoàn thuế, lý do hoàn thuế) gửi cho cơ quan hải quan đã ban hành quyết định ấn định thuế để xử lý hoàn thuế theo quy định.

2.2. Cơ quan hải quan đã ban hành quyết định ấn định thuế thực hiện:

 • Kiểm tra lại hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối chiếu với hồ sơ đã thực hiện ấn định thuế và các chứng từ, tài liệu có liên quan;
 • Trường hợp các thông tin đầy đủ thì thực hiện ban hành quyết định hoàn thuế. Tại phần căn cứ pháp lý ngoài các căn cứ theo quy định hiện hành, ghi bổ sung thêm “Hoàn tiền thuế theo đề nghị của Chi cục Hải quan … tại công văn số… ngày… tháng… năm”.
 • Thực hiện hoàn tiền thuế cho doanh nghiệp theo quy định.
 • Sau khi ban hành quyết định hoàn thuế gửi 01 bản chụp Quyết định hoàn thuế cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu để lưu hồ sơ hoàn thuế.

 


Để được tư vấn chi tiết hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới CITYLAW  – Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ Quý khách!

CITYLAW VIET NAM CO., LTD

LY NGUYEN (Ms) / Lawyer – Manager

 

♦ 093 123 9396 – 093 177 9398

♦ ls.lynguyen@citylaw.vn

♦ 209 Giang Vo, Cat Linh, Dong Da, Ha Noi

♦ https://citylaw.vn

Liên hệ

093.123.9398