MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI – CẬP NHẬT NĂM 2020

I. Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2020

Tiền lương đóng BHXH bao gồm những khoản sau: mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác.

  • Mức lương: được tính theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo Điều 93 Bộ luật Lao động.
  • Phụ cấp lương: là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thoả thuận chưa tính được đến hoặc tính chưa đầy đủ.
  • Các khoản bổ sung khác: là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động

Các khoản phụ cấp phải cộng vào để đóng bảo hiểm bắt buộc: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản không phải đóng bảo hiểm bắt buộc: tiền thưởng; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe; điện thoại, đi lại, nhà ở, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân chết, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc các khoản trợ cấp khác.

Mức tiền lương thấp nhất để tham gia BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được quy định như sau:

VùngMức lương tối thiểu vùng năm 2019Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 (Đối với lao động chưa qua học nghề)Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 (Đối với lao động đã qua học nghề – công thêm 7%)
Mức lương tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Vùng 14.180.000 đồng/ tháng4.420.000 đồng/ tháng

(Tăng 240.000 đồng/tháng)

4.729.400 đồng/ tháng
Vùng 23.710.000 đồng/ tháng3.920.000 đồng/ tháng

(Tăng 210.000 đồng/tháng)

4.194.400 đồng/ tháng
Vùng 33.250.000 đồng/ tháng3.430.000 đồng/ tháng

(Tăng 180.000 đồng/tháng)

3.670.100 đồng/ tháng
Vùng 42.920.000 đồng/ tháng3.070.000 đồng/ tháng

(Tăng 150.000 đồng/tháng)

3.284.900 đồng/ tháng
Mức tiền lương cao nhất để tham gia BHXH bắt buộc hàng tháng
Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Y TếKhông được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung20 x 1490.000 = 29.800.000 đồng
Bảo hiểm Thất nghiệpKhông được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng= 20 x Mức lương tối thiểu từng vùng

Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm năm 2020 như sau:

VùngTỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc
BHXHBHYTBHTNTổng cộng
Doanh nghiệp đóng17.5%3%1%21.5%
Người lao động đóng8%1.5%1%10.5%
Mức đóng Bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH x Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm)

 

 

Liên hệ

093.123.9398