QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) TRONG HỒ SƠ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS – Certificate of Free Sale) là giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu mỹ phẩm ghi trong CFS để chứng nhận rằng mỹ phẩm đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Với kinh nghiệm và uy tín đã được xây dựng trong hơn 10 năm qua, CITYLAW xin gửi tới quý khách hàng Nội dung tư vấn về CFS (Giấy chứng nhận lưu hành tự do) cho sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu như sau:

I. THẨM QUYỀN CẤP:

Cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại 

II. HÌNH THỨC CỦA CFS

CFS phải được làm trên giấy màu trắng, khổ A4, viết bằng tiếng Anh và bao gồm những thông tin tối thiểu sau:

(1) Tên cơ quan cấp CFS;

(2) Số tham chiếu của CFS;

(3) Ngày cấp của CFS;

(4) Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;

(5) Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;

(6) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất;

(7) Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và bán tự do tại thị trường của nước sản xuất;

(8) Họ tên, chữ ký, chức danh của người cấp CFS và con dấu của cơ quan cấp CFS.

* Lưu ý: Những thông tin đặc thù khác của từng cơ quan cấp CFS có thể được đưa thêm vào trong CFS tùy theo yêu cầu quản lý.

Trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên CPTPP thì Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cần phải đáp ứng các yêu cầu sau về mặt hình thức:

  • CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.
  • CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ các nước thành viên CPTPP (Nước thành viên CPTPP là bất kỳ Nhà nước hoặc lãnh thổ hải quan riêng nào mà Hiệp định CPTPP đã được phê chuẩn có hiệu lực) thì không phải có CFS.

Để được hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận lưu hành tự do, sau khi văn bản đã có chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm mỹ phẩm sẽ phải mang đến văn phòng công chứng để công chứng viên xác thực chữ ký và con dấu đó là hợp pháp. Sau đó, chữ kí và lời chứng của công chứng viên sẽ được xác thực bởi cơ quan Bộ ngoại giaocủa nước sở tại kèm theo chữ ký và con dấu của người đứng đầu cơ quan này. Cuối cùng văn bản sẽ được mang đến cơ quan ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự quán của Việt Nam tại nước đó để tiến hành hợp pháp hóa.

II. HIỆU LỰC CFS

  • CFS có hiệu lực trong vòng hai (02) năm kể từ ngày cấp
  • Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 của Quốc Hội ngày 12 tháng 6 năm 2017 
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật quản lý ngoại thương 05/2017/QH14 của Quốc Hội ngày 12 tháng 6 năm 2017
  • Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 25 tháng 01 năm 2011 quy định về quản lý mỹ phẩm.
  • Thông tư 32/2019/TT-BYT của Bộ Y Tế ngày 16/12/2019 sửa đổi bổ sung thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm

Để được tư vấn chi tiết hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới CITYLAW  – Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ Quý khách!

CITYLAW VIET NAM CO., LTD

LY NGUYEN (Ms) / Lawyer – Manager

 

            ♦ 093 123 9396 – 093 177 9398

            ♦ ls.lynguyen@citylaw.vn

            ♦ 209 Giang Vo, Cat Linh, Dong Da, Ha Noi

            ♦ https://citylaw.vn  

 

 

Liên hệ

093.123.9398