THÍ ĐIỂM VÀ TRIỂN KHAI 9 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ TRÊN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ Y TẾ TRÊN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA ĐANG ĐƯỢC THÍ ĐIỂM VÀ TRIỂN KHAI

       

Với mục tiêu đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi nhập khẩu và phân phối hàng hóa tại Việt Nam, Cơ chế một của Quốc gia đang được cải thiện một cách tích cực. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có  công văn  số 7630/TCHQ-CNTT và công văn số 7911/TCHQ-CNTT về việc triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia.

CityLaw xin gửi tới Quý khách hàng 09 Thủ tục hành chính của Bộ Y Tế trên cơ chế một cửa Quốc gia đang được thí điểm và triển khai.

Trong đó, 05 thủ tục hành chính  thuộc lĩnh vực dược phẩm của Bộ Y  tế gần đây đã được triển khai chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 01/3/2020 được áp dụng với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia. Cụ thể là các thủ tục sau:

– Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách cho quốc phòng, an ninh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả, thiên tai, thảm họa.

– Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt.

– Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có cùng tên thương mại, thành phần hoạt chất, hàm lượng hoặc nồng độ, dạng bào chế với biệt dược gốc có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, được sản xuất bởi chính nhà sản xuất biệt dược gốc hoặc bởi nhà sản xuất được ủy quyền, có giá thấp hơn so với thuốc biệt dược gốc lưu hành tại Việt Nam.

– Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo.

– Cấp giấy phép nhập  khẩu thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất để trưng bày tại các triển lãm, hội chợ liên quan đến y, dược, thiết bị y tế để tham gia trưng bày tại các triển lãm, hội chợ.

Bên cạnh đó, hiện nay cũng đang có 04 thủ tục hành chính đang được triển khai thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, gồm:

– Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, thuốc có chứa dược liệu lần đầu sử dụng tại Việt Nam.

– Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc có chứa dược chất đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, thuốc có chứa dược liệu đã từng sử dụng làm thuốc tại Việt Nam nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.

– Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc hiếm.

– Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc phục vụ cho chương trình y tế của Nhà nước.

Thời gian triển khai chính thức đối với 04 thủ tục hành chính trên bắt đầu từ ngày 01/7/2020 được áp dụng với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Để chuẩn bị thực hiện đối với các thủ tục mới của Bộ Y tế, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thao tác, Tổng cục Hải quan đã  đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 9 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thông Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan. Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các Chi cục truy cập Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đổi với 9  thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các thông báo Giấy phép của các thủ tục trên đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

 

Liên hệ

093.123.9398