TỪ 05/12 NGÂN HÀNG PHẢI CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG CHO CƠ QUAN THUẾ

Từ ngày 05/12/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế đã có hiệu lực, trong đó có quy định khiến dư luận đặc biệt quan tâm liên quan đến thông tin tài khoản của khách hàng sẽ được cung cấp cho cơ quan thuế. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, CITYLAW xin gửi tới Quý Khách hàng nội dung thông tin Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế  như sau:

Theo khoản 2 Điều 30 Nghị định này quy định, theo đề nghị của cơ quan quản lí thuế, Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng bao gồm:

  • Tên chủ tài khoản;
  • Số hiệu tài khoản theo Mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp;
  • Ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản
  • Thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch

Theo đó, việc cung cấp thông tin về tài khoản theo điểm a khoản này được thực hiện lần đầu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Việc cập nhật các thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp. Phương thức cung cấp thông tin được thực hiện dưới hình thức điện tử. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật có liên quan.


Để được tư vấn chi tiết hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới CITYLAW  – Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ Quý khách!

CITYLAW VIET NAM CO., LTD

TRUNG NGUYEN (Mr) / Lawyer – Manager

            ♦ 093 123 9398 – 093 177 9398

            ♦ info@citylaw.vn

            ♦ 209 Giang Vo, Cat Linh, Dong Da, Ha Noi

            ♦ https://citylaw.vn  

Liên hệ

093.123.9398