ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỒNG CHỦ SỞ HỮU

Xoay quanh vấn đề đăng ký nhãn hiệu, việc đăng ký đồng chủ sở hữu nhãn hiệu được nhận được nhiều sự quan tâm từ các cá nhân, tổ chức. Việc đăng ký đồng chủ sở hữu nhãn hiệu hiện nay được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 và Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

CITYLAW xin gửi tới quý khách hàng các quy định cần lưu ý về đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp đồng chủ sở hữu theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 và Thông tư 01/2007/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất, về điều kiện để đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp đồng chủ sở hữu

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 quy định hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

Thứ hai, về hồ sơ khi đăng ký đồng chủ sở hữu nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 01/2007/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký theo mẫu

+ Mẫu nhãn hiệu

+ Bản danh mục sản phẩm/ dịch vụ cần đăng ký

+ Chứng minh thư, giấy phép đăng ký kinh doanh

+ Giấy uỷ quyền của người đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

+ Chứng từ nộp phí nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, cần lưu ý khi tiến hành đăng ký đồng chủ sở hữu nhãn hiệu, ngoài các tài liệu thông thường như trên, chủ đơn cần nộp kèm theo tuyên bố đồng chủ sở hữu, cam kết các nội dung ở phần điều kiện.

Liên hệ

093.123.9398