DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

CityLaw tự hào là đơn vị có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thay mặt khách hàng đăng ký quyền tác giả. Những khách hàng tiêu biểu của CityLaw: Công ty Estudio (Đăng ký quyền tác giả phần mềm máy tính); Công ty truyền thông ngôi sao Việt (Đăng ký quyền tác giả kịch bản truyển hình); Hiệp Hội An Toàn Thông Tin Việt Nam (Đăng ký quyền tác giả mỹ thuật ứng dụng)  v..v. Với kinh nghiệm và uy tín đã được xây dựng trong suốt nhiều năm qua, Citylaw xin gửi tới quý khách Dịch vụ đăng ký quyền tác giả của Chúng tôi như sau:

I. Thẩm quyền cấp:

– Cục Bản Quyền Tác Giả – Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch

II. Điều kiện đăng ký:

– Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký quyền tác giả cho các tác phẩm để bảo hộ bản quyền tác giả cho tác phẩm do mình sáng tạo nên.
– Các đối tượng bảo hộ quyền tác giả bao gồm:
Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học;
Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm: cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

III. Danh Mục Hồ Sơ Đầy Đủ

2Tuyên bố quyền tác giả – Quyết định giao việc01Ký đóng dấu giáp lai

 

STT Giấy Tờ Số Lượng Yêu Cầu Ghi Chú
A. Hồ Sơ Khách Hàng Cần Cung Cấp
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01

  Bản sao chứng thực
2 Chứng minh thư nhân dân của tác giả 01

Bản sao chứng thực

3 Thông tin sơ bộ về tác phẩm
B.  Hồ Sơ Khách Hàng Ký Đóng Dấu
1 Tờ khai đăng ký quyền tác giả 01 Ký đóng dấu giáp lai
2 Tuyên bố quyền tác giả – Quyết định giao việc 01 Ký đóng dấu giáp lai
3 Tác phẩm đăng ký 02 Tùy vào loại hình đăng ký – Citylaw hướng dẫn khách hàng chuẩn bị cho phù hợp

IV. Công Việc Citylaw Thực Hiện:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục: Đăng ký quyền tác giả
– Hướng dẫn – chuẩn bị hồ sơ theo quy định
– Đại diện nộp hồ sơ Đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả – Bộ Văn Hóa, Thể Thao- Du Lịch
– Theo dõi – giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có yêu cầu)
– Nhận kết quả – bàn giao cho khách hàng kết quả Đăng Ký Quyền Tác Giả

V. Thời gian thực hiện:

Thời gian: 15-20 ngày làm việc

VI. Hiệu lực:

Thời gian bảo hộ: suốt đời tác giả và 50 năm tiếp theo sau khi tác giả qua đời.

VII. Cơ sở pháp lý đăng ký quyền tác giả

– Luật Sở Hữu Trí Tuệ số 50/2005/QH12 Do Quốc Hội ban hành ngày 29/11/2005
– Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005
– Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

093.123.9398