DỊCH VỤ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

CityLaw tự hào là đơn vị có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ khách hàng xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm. Những khách hàng tiêu biểu của CityLaw: Công ty CHD Việt Nam (TCCS cho sữa tắm cho thú cưng); Công ty Quế Phát (TCCS cho nước rửa bát, nước lau nhà, nước giặt) v..v. Với kinh nghiệm và uy tín đã được xây dựng trong suốt nhiều năm qua, Citylaw xin gửi tới quý khách Dịch vụ đăng ký quyền tác giả của Chúng tôi như sau:

I. THẨM QUYỀN:

Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do doanh nghiệp tự ban hành, tự chịu trách nhiệm.

II. SẢN PHẨM:

– Tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho tất cả các sản phẩm

III. DANH MỤC HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ

STTGiấy TờSố LượngYêu CầuGhi Chú
A. Hồ Sơ Khách Hàng Cần Cung Cấp
1Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp01Bản sao chứng thực
2Bản kiểm nghiệm sản phẩm01Trường hợp khách hàng có nhu cầu, Citylaw đại diện kiểm nghiệm sản phẩm cho khách hàng
3Thông tin về sản phẩm Tên sản phẩm, công thức thành phần, quy cách đóng gói, hướng dẫn sử dụng
B.  Hồ Sơ Khách Hàng Ký Đóng Dấu
1Bộ Hồ Sơ Tiêu Chuẩn Cơ Sở01Ký đóng dấu giáp lai

IV. Công Việc Citylaw Thực Hiện:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục: Đăng ký quyền tác giả
– Hướng dẫn – chuẩn bị hồ sơ theo quy định
– Đại diện nộp hồ sơ Đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả – Bộ Văn Hóa, Thể Thao- Du Lịch
– Theo dõi – giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (nếu có yêu cầu)
– Nhận kết quả – bàn giao cho khách hàng kết quả Đăng Ký Quyền Tác Giả

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

 Thời gian kiểm nghiệm: 10 ngày làm việc

VI. HIỆU LỰC

– Vĩnh Viễn

VII. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
– Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
– Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
– Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Để được tư vấn chi tiết hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới CITYLAW  – Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ Quý khách!

Liên hệ

093.123.9398