THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIÊN LAI ĐIỆN TỬ TRONG THU PHÍ, LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TẠI VĂN PHÒNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 15030/TB-SHTT ngày 25/12/2020 về việc áp dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp tại Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ.

Toàn văn Thông báo số 15030/TB-SHTT được đăng tải trên website của Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo đó, việc áp dụng biên lai điện tử đối với các khoản phí, lệ phí nộp tại Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ – Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội như sau:

 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2021.
 2. Nghiệp vụ được áp dụng: Biên lai điện tử được áp dụng tại Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ đối với các loại phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
 3. Nội dung cần cung cấp để phục vụ phát hành biên lai điện tử:
  • Tên tổ chức/cá nhân nộp phí, lệ phí
  • Địa chỉ
  • Mã số thuế
  • Email (Email nhận thông tin tra cứu Biên lai điện tử).
 4. Biên lai được lưu trữ dưới dạng điện tử và có thể tra cứu theo hướng dẫn tại email thông báo phát hành biên lai điện tử.
 5. Biên lai điện tử có giá trị pháp lý và dùng để hạch toán chi phí, kê khai như biên lai giấy.

 

Liên hệ

093.123.9398