TỪ NĂM 2021: NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NHIỀU HƠN

Hiện nay, theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 115 Bộ Luật lao động 2012, dịp Quốc khánh 2/9 người lao động sẽ được nghỉ không phải làm việc: 

“ Điều 115: Nghỉ lễ, tết 

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch)”

Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ 01 ngày là ngày 02 tháng 09 dương lịch. Đây là ngày người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP nay được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 9 Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định: 

9. Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 như sau:

“2. Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.”

Các quy định về nghỉ lễ Quốc khánh có hiệu lực từ khi Bộ luật lao động 2012 có hiệu lực (từ ngày 01/05/2013)  đến nay. Tuy nhiên kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2012 sẽ được thay thế bởi Bộ luật lao động 2019 

Theo bộ luật lao động mới  năm 2019 quy định, căn cứ theo Điểm đ, khoản 1, Điều 112 quy định về Nghỉ lễ, tết như sau:

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau)” 

Theo đó, dịp Quốc khánh người cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; người lao động làm việc tại các cơ sở sẽ  được nghỉ làm, hưởng nguyên lương 02 ngày, là ngày 02/09 và 01/09 hoặc ngày 03/09. 

Như vậy, năm 2020 cũng là lần cuối cùng thực hiện nghỉ lễ Quốc khánh (02/09) 01 ngày theo Luật lao động 2012.


Để được tư vấn chi tiết hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới CITYLAW  – Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ Quý khách!

CITYLAW VIET NAM CO., LTD

LY NGUYEN (Ms) / Lawyer – Manager

 

           ♦ 093 123 9396 – 093 177 9398

            ♦ ls.lynguyen@citylaw.vn

            ♦ 209 Giang Vo, Cat Linh, Dong Da, Ha Noi

            ♦ https://citylaw.vn  

 

 

Liên hệ

093.123.9398