QUY ĐỊNH VỀ GIẤY ỦY QUYỀN (LOA/POA) TRONG HỒ SƠ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Giấy Uỷ quyền (Letter of attorney/ Power of Attorney) là một trong những tài liệu quan trọng và bắt buộc được quy định trong Thông tư 06/2011/TT-BYT

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực công bố mỹ phẩm nhập khẩu, CITYLAW xin gửi tới Quý khách hàng Nội dung tư vấn về Giấy Uỷ quyền như sau:

I. HÌNH THỨC ỦY QUYỀN

  • Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc song ngữ Việt – Anh
  • Có chứng thực chữ ký của người ký giấy uỷ quyền
  • Được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

→ Sau khi văn bản được ký và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm mỹ phẩm, cần mang giấy uỷ quyền đến văn phòng công chứng để công chứng viên xác thực chữ ký và con dấu đó là hợp pháp. Chữ ký và lời chứng của công chứng viên sẽ được xác thực bởi cơ quan Bộ ngoại giao của nước sở tại kèm theo chữ ký và con dấu của người đứng đầu cơ quan này. Sau đó, văn bản sẽ được hợp pháp hoá tại cơ quan ngoại giao hoặc cơ quan Lãnh sự quán của Việt Nam tại nước đó.

II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Giấy Uỷ quyền cần phải có đầy đủ các nội dung:

  • Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất
  • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền
  • Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam)
  • Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền
  • Thời hạn ủy quyền
  • Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam
  • Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm ngày 25 tháng 01 năm 2011;
– Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Để được tư vấn chi tiết hơn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới CITYLAW  – Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ Quý khách!

CITYLAW VIET NAM CO., LTD

LY NGUYEN (Ms) / Lawyer – Manager

 

 ♦ 093 123 9396 – 093 177 9398

 ♦ ls.lynguyen@citylaw.vn

 ♦ 209 Giang Vo, Cat Linh, Dong Da, Ha Noi

 ♦ https://citylaw.vn  

Liên hệ

093.123.9398