XÓA BỎ HOÀN TOÀN HÓA ĐƠN GIẤY KỂ TỪ NGÀY 1/7/2022

Lộ trình thay hóa đơn điện tử bằng hóa đơn giấy hiện nay được thực hiện theo quy định tại Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

CityLaw xin gửi tới quý khách hàng nội dung chi tiết hơn của quy định về lộ trình thay hóa đơn điện tử bằng hóa đơn giấy:

Cụ thể theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 cũng khuyến khích người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022định hướng doanh nghiệp nên chuẩn bị làm quen dần với quy định về hóa đơn điện tử để tránh sự bỡ ngỡ để hạn chế sai sót có thể xảy ra khi áp dụng chính thức.

Bên cạnh đó, để giúp doanh nghiệp tiếp cận từng bước sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, tại Điều 59 Nghị định quy định kể từ ngày 01/7/2022 tổ chức, cá nhân phải áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy đang sử dụng như hiện nay.

Trong thời gian này, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này ban hành vẫn tiếp tục được sử dụng đến 30/6/2022 (tức là doanh nghiệp được phép sử dụng đồng thời hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến ngày 30/06/2022). Việc thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ có hiệu lực đến 30/6/2022.

Liên hệ

093.123.9398